1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h>
  4 
  5 int m[22][22];
  6 int di[4][2] =
  7 {
  8  { -1, 0 },
  9  { 0, 1},
  10  { 1, 0 },
  11  { 0, -1 }
  12 };
  13 
  14 int
  15 main(int argc, char **argv)
  16 {
  17  char ibuf[512], *s, obuf[400];
  18  int i, n, ir, ic, r, c, ch, cnt, dir, loop, idx;
  19 
  20  if (fgets(&(ibuf[0]), sizeof(ibuf), stdin) == NULL)
  21   {
  22    return(0);
  23   }
  24  n = atoi(&(ibuf[0]));
  25  for (i = 1; i <= n; i++)
  26   {
  27    if (fgets(&(ibuf[0]), sizeof(ibuf), stdin) == NULL)
  28     {
  29      printf("premature eof %d\n", i);
  30      break;
  31     }
  32    r = atoi(&(ibuf[0]));
  33    s = strchr(&(ibuf[0]), ' ');
  34    if (s == NULL)
  35     {
  36      printf("missing separator 1 (%d)\n", i);
  37      break;
  38     }
  39    s++;
  40    c = atoi(s);
  41    s = strchr(s, ' ');
  42    if (s == NULL)
  43     {
  44      printf("missing separator 2 (%d)\n", i);
  45      break;
  46     }
  47    s++;
  48    /* remainder of line is text */
  49    /* Fill in matrix with 0's and a border of -1*/
  50    for (ir = 1; ir <= r; ir++)
  51     {
  52      m[ir][0] = -1;
  53      for (ic = 1; ic <= c; ic++)
  54       {
  55        m[ir][ic] = 0;
  56       }
  57      /* Set up border */
  58      m[ir][ic] = -1;
  59     }
  60    /* Set up border */
  61    for (idx = 0; idx <= ic; idx++)
  62     {
  63      m[ir][idx] = -1;
  64      m[0][idx] = -1;
  65     }
  66    ir = 1;
  67    ic = 1;
  68    ch = 0;
  69    dir = 1;
  70    /* Populate matrix */
  71    for (cnt = 0;;)
  72     {
  73      if (cnt == 0)
  74       {
  75        /* Get next char */
  76        if (*s >= 'A' && *s <= 'Z')
  77         {
  78          ch = *s - 'A' + 1;
  79         }
  80        else if (*s == ' ')
  81         {
  82          ch = 0;
  83         }
  84        else
  85         {
  86          break;
  87         }
  88        s++;
  89        cnt = 5;
  90       }
  91      cnt--;
  92      if (ch & (1 << cnt))
  93       {
  94        m[ir][ic] = 2;
  95       }
  96      else
  97       {
  98        m[ir][ic] = 1;
  99       }
 100      loop = 0;
 101      /* Next move taken? */
 102      while (m[ir+di[dir][0]][ic+di[dir][1]] != 0)
 103       {
 104        dir++;
 105        if (dir >= 4)
 106         {
 107          dir = 0;
 108          if (loop++)
 109           {
 110            break;
 111           }
 112         }
 113       }
 114      if (loop > 1)
 115       {
 116        break;
 117       }
 118      ir += di[dir][0];
 119      ic += di[dir][1];
 120     }
 121    /* Matrix filled in now unwind */
 122    s = &(obuf[0]);
 123    for (ir = 1; ir <= r; ir++)
 124     {
 125      for (ic = 1; ic <= c; ic++)
 126       {
 127        if (m[ir][ic] == 2)
 128         {
 129          *s++ = '1';
 130         }
 131        else
 132         {
 133          *s++ = '0';
 134         }
 135       }
 136     }
 137    *s = '\0';
 138 #ifndef MKINPUT
 139    printf("%d %s\n", i, &(obuf[0]));
 140 #else
 141    printf("%d %d %s\n", r, c, &(obuf[0]));
 142 #endif
 143   }
 144  return 0;
 145 }
 146